مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
تلفن همراه +90 532 276 3788
خط ثابت +90 212 234 7310
ایمیل آدرس پست الکترونیکی Prof. Dr. Fehmi Tabak
آدرس Abide-I Hürriyet Cad. Güneş Apt. No:143-145 K:1 İstanbul

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
آدرس Cerrahpaşa Cad. Fatih İstanbul

گالری

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

جدول زمانی

در حال بارگذاری