مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

Ankara 18 Nolu Ana Çoçuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi

Ankara 18 Nolu Ana Çoçuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 338 18 41
آدرس Baraj Mah. Baraj Cad. No:18 Altındağ Merkez, Altındağ, Ankara Ankara

بیمه

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

نمایش بیشتر نمایش کمتر

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری