مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi

Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 596 96 00
فکس +90 (312) 347 23 30
وب‎سایت ankaracocuk.gov.tr
آدرس Ziraat Mh., Kurtdereli Sokak 12-14, 06830 Ankara, Türkiye

بیمه

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

نمایش بیشتر نمایش کمتر

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری