مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 580 83 95
فکس +90 (312) 580 84 04
ایمیل آدرس پست الکترونیکی Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
وب‎سایت ankarameslekhastanesi.gov.tr
آدرس Osman Gazi Mah. Atlılar Sok. No : 45 Keçiören Ankara

بیمه

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

نمایش بیشتر نمایش کمتر

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری