مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi

Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 266 51 42
وب‎سایت bilkent.edu.tr
آدرس Üniversiteler Mh., 2. Sokak No:9, 06830 Ankara, Türkiye

بیمه

Allianz Yaşam ve Emeklilik

+90 (850) 222 09 53
Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Caddesi Levent, 34330 İstanbul


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA


Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

+90 (312) 555 23 88
Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Telekom Genel Müdürlük Kampüsü Sosyal Tesis Binası Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara


Yapı Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı

+90 (212) 244 05 73
Kemeraltı cad. Karaköy Palas No:4 Kat: 3 P.K. 34420 Karaköy, İstanbul

نمایش بیشتر نمایش کمتر

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری