مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

Çankaya 12 Nolu Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi

Çankaya 12 Nolu Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 285 04 90
آدرس Balgat Mh., Ziyabey Caddesi 52-54, 06830 Ankara, Türkiye

بیمه

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

نمایش بیشتر نمایش کمتر

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری