مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

Çankaya 2 Nolu Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi

Çankaya 2 Nolu Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 431 48 13
آدرس Ön Cebeci Mh., Servi Sokak 2-6, 06830 Ankara, Türkiye

بیمه

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

نمایش بیشتر نمایش کمتر

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری