مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

Deri ve Zührevi Hastalıklar Dispanseri

Deri ve Zührevi Hastalıklar Dispanseri

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 310 15 13
آدرس Doğanbey Mh., İbrahim Müteferrika Sokak 6-8, 06010 Ankara/Ankara, Türkiye

بیمه

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

نمایش بیشتر نمایش کمتر

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری