مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 312 418 4797
ایمیل آدرس پست الکترونیکی Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu
آدرس Bayındır Sok No:45/4 Kızılay, Çankaya / Ankara

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
خط ثابت +90 (362) 312 19 19
فکس +90 (362) 457 60 41
وب‎سایت hastane.omu.edu.tr
آدرس Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kurupelit Samsun

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری