مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 319 28 35
آدرس Çaldağ Mah. Kemal Paşa Sok. No:22 Haymana Ankara

Çankaya 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
آدرس Çaldağ Mah. Kemal Paşa Sok. No:22 Haymana Ankara

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

جدول زمانی

در حال بارگذاری