مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 437 37 44
آدرس Şentepe Televizyon Cad. No:43 Yenimahalle Ankara

Çankaya Şemsettin Günaltay Aile Sağlığı Merkezi
آدرس Şentepe Televizyon Cad. No:43 Yenimahalle Ankara

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری