مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 212 66 66
فکس +90 (312) 212 66 75
وب‎سایت ankaragmkdh.gov.tr
آدرس Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Ankara

Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
خط ثابت +90 (312) 212 66 66
فکس +90 (312) 212 66 75
ایمیل آدرس پست الکترونیکی Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
وب‎سایت gmkdh.saglik.gov.tr
آدرس Gazi Mah. Silahtar Cad. No:2 Ankara

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری