مشخصات این پروفایل تایید نشده است!

ﺗﻤﺎﺱ

اطلاعات تماس
خط ثابت +90 (312) 310 35 35
فکس +90 (312) 311 46 09
آدرس Dışkapı Mevkii Askeri Hastanesi,yıldırım Beyazıt Mah. Dışkapı Ankara

Ankara Mevki Asker Hastanesi
خط ثابت +90 (312) 310 35 35
آدرس Yıldırım Beyazıt Mah. Yıldırım Beyazıt/Dışkapı Ankara

بیمه

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

+90 (312) 207 80 00
Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA

نمایش بیشتر نمایش کمتر

نظرات

هیچ نظری تاییدنشده است.یکی اضافه کنید

نمایش بیشتر نمایش کمتر

تبلیغات

در حال بارگذاری

جدول زمانی

در حال بارگذاری